Al eens opgelet? Verwarmingszone of koelzone op regelklep!

In onze tip van vandaag wil ik u kennis laten maken met een specifiek  onderdeel op sommige regelkleppen waarvan de functie niet bij iedereen bekend is.

 

Tijdens een reparatieklus kwam ik het volgende tegen, zie bijgaande foto. Tussen de stopbuspakking en het huis van een regelklep bevindt zich een korte verlenging met daarin groeven of ringen.

 

Mogelijk is u dat zelf ook al eens opgevallen, maar… waar is dat nu eigenlijk voor?

 

In de industrie kennen we extremen wanneer we kijken naar het temperatuurbereik. Temperaturen kunnen zoveel uiteenlopen als van 0 tot -273 Graden Celcius en van 0 tot +700 graden Celsius of hoger.

 

Bij extreme uitersten, dus vanaf – 50° C en lager of vanaf 250° C en hoger, is het raadzaam om onder andere de stopbusafdichting extra te beschermen. Bij koude is dat om bevriezen tegen te gaan en bij warmte om vervorming te voorkomen. In beide gevallen zal de klep vast komen te zitten en dat is niet gewenst.I~000048 (2)

 

Daarbij dienen we bij deze extremen ook rekening te houden met het soort materiaal van het huis. Bij regelkleppen zijn speciale voorzieningen nodig tegen extreme tempraturen. In het geval op de foto hebben we te maken met een zone tussen het huis en de stopbus, die voor een koude of warmtebuffer dient om de stopbus te beschermen. De ribben of groeven zorgen voor een groter oppervlak wat een goede warmte uitwisseling geeft, waardoor de stopbus beschermd wordt tegen de extreme temperaturen.

 

Let op : Deze zones voor koeling of verwarming mogen NIET geïsoleerd worden. Anders gaat het effect van de bescherming van de stopbus totaal verloren!

 

De volgende vraag bij deze foto is: hebben we hier nu te maken met een regelklep in een ‘warme’ of in een ‘koude’ toepassing?

 

Dat is te herkennen aan een eventuele coating op het huis.

 

Op roestvrijstaal wordt doorgaans geen coating gedaan. Bij de afsluiter op de foto gaat het dus niet om een roestvrijstalen, maar om een stalen afsluiter.

 

Maar aangezien stalen afsluiters niet in minus temperaturen kunnen worden gebruikt in verband met ‘koude brosheid’ (hier kom ik in een volgende tip op terug), worden bij minus temperaturen roestvrijstalen afsluiters gebruikt.

 

Met andere woorden: op de foto hebben we te maken met een stalen regelklep voorzien van een koelzone en deze is geschikt voor zeer hoge temperaturen.

 

Zo ziet u dat u de specifieke toepassing van een regelklep aan de buitenzijde te herkennen is aan de constructie.

 

In een volgende tip vertel ik hier meer over.