Beleidsverklaring

 

VCC BV en A.S.E. Repair BV zijn slagvaardige firma’s gelegen met een locatie in de Ooy-polder, de poort van Nijmegen. Zij hebben door hun kwalitatief hoogwaardige producten en zijn beleid van absolute klanttevredenheid een goede naam geworven.

 

De directie verplicht zich, tot een managementsysteem om zo veel als mogelijk in de behoeften en eisen van de klant te voorzien. Dit volgt door de uitwerking van klantinformatie, reclamaties en marktanalyses vanuit een duidelijke en heldere organisatie welke wij vastgelegd hebben in een “Organisatie bord”. Wij willen het vertrouwen van de klant winnen, bewaren en een langdurige zakenrelatie aangaan.

 

Onze technische en organisatorische inrichting is er volledig op gericht vragen zo snel mogelijk beantwoord te hebben en orders binnen een zo kort mogelijke tijd in productie te kunnen nemen. Daarmee geven we onze klanten een voorsprong op een wereldmarkt waar snelheid en flexibiliteit het verschil maken.

 

Om hoogwaardige kwaliteit en snelle levertijd blijvend te kunnen garanderen zorgen wij ervoor dat:

 

– wij duidelijk communiceren met onze opdrachtgevers over de te leveren producten, levertijden en productkwaliteit;
– onze reparatie en montage veilig plaats vindt;
– onze leveranciers onze kwaliteitseisen aankunnen;

– onze medewerkers voldoende kennis en ervaring hebben
– de output van ons reparatie en productieproces minimaal voldoet aan de geldende norm.

– onze eindproducten veilig verpakt en vervoerd worden,

–  onze gereedschappen en machines van hoogwaardige kwaliteit zijn en goed worden onderhouden;
– er diverse “vangnetten” zijn in onze infrastructuur en in de personele bezetting.
– wij schade aan het milieu vermijden.

 

De vaststelling van grotendeels meetbare bedrijfsdoelstellingen, dienen voor verdere uitbouw van de voorhanden sterke punten en de erkenning van verbeterpotenties.

 

Daaraan toegevoegd zijn de aspecten van arbeidsveiligheid en dus de voorzorg voor gezondheid van alle medewerkers, van groot belang. Ofwel de basisvoorwaarde voor de inzet en de motivatie van elke medewerker, de klanttevredenheid en het economisch succes. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor deze bedrijfsdoelstelling.

 

Tijdens de jaarlijkse management review wordt de doeltreffendheid van ons kwaliteitssysteem getoetst en worden doelstellingen geëvalueerd en geformuleerd. Wij communiceren ons kwaliteitsbeleid en onze doelstellingen met onze medewerkers en met geïnteresseerde belanghebbenden.

 

Ooij, 30-04-2016

 

R. van de Weerd

General Manager