LNG – De brandstof van de toekomst?

De afgelopen jaren is de opkomst van LNG in een stroomversnelling geraakt. Binnen alle sectoren van de economie heeft duurzaam ondernemen een meer prominente plek op de agenda gekregen. In het wegtransport en de scheepvaart zijn steeds meer ondernemers overgestapt van stookolie of diesel op LNG. LNG, ofwel ‘Liquified Natural Gas’ of ‘vloeibaar aardgas’, is een schone brandstof die voldoet aan de emissie-eisen van de toekomst. 

 

Aardgas wordt gekoeld tot ca. -160°C, waardoor het vloeibaar wordt. LNG is geurloos en vooral heel erg koud. Het is bovendien alleen brandbaar als het na verdamping in aanraking komt met een ontstekingsbron en de hoeveelheid gas in de lucht tussen 5 en 15% ligt. Daarnaast staat LNG niet onder druk, is het niet corrosief of giftig. 

 

Werken met LNG

Gas in een vloeibare vorm is vele malen kleiner dan aardgas in gasvorm. Zo is 1 liter vloeibaar methaangas (LNG) gelijk aan ongeveer 600 liter methaan in gasvorm. Hiervoor dient het aardgas wel tot -162°C afgekoeld te worden. Het is bijzonder interessant om het volume van het gas zo klein mogelijk te maken zodat er in totaliteit veel meer volume LNG opgeslagen en vervoerd kan worden. Na het vervoer en bij gebruik  kan LNG namelijk weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke (gas)vorm. 

 

Aardgas, ofwel methaan, is een goedkope brandstof. Daarnaast komt bij de verbranding van LNG minder schadelijke stoffen vrij die de ozonlaag binnen onze dampkring aantasten. Hierdoor worden de emissies teruggedrongen wat bijdraagt bij de emissie-eisen. 

LNG appendages

Er zijn diverse afsluiters, regelkleppen en veiligheden die fungeren als bedieningsinstrument om de LNG onder controle te houden. LNG is een medium waarbij een temperatuur van maar liefst -162°C bereikt wordt en waarbij verschillende drukken en eisen gelden. Een belangrijk aspect om op te letten is de veiligheid en toepasbaarheid van de afsluiter, in combinatie met de eigenschappen en het brand- of explosiegevaar bij LNG.

 

Het team van VCC BV adviseert graag om de juiste appendage voor jouw LNG installatie te selecteren.