Termijn van (her)keuren van veiligheden

In 2016 is de Warenwetregeling Drukapparatuur 2016 ingesteld. Deze regeling is geüpdatet per 1 januari 2017. Hierin zijn enkele opvallende wijzigingen doorgevoerd voor de gebruikers van drukapparatuur, waaronder veiligheden. Een van deze onderdelen is het belang van een tijdige keuring of herkeuring van drukapparatuur. In dit artikel leggen we alles uit over de termijn van deze (her)keuring.

 

Termijn van (her)keuren
Er zijn vaste termijnen bepaald voor herkeuring van appendages, verdeeld in zes categorieën.

A. Brandstofgestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur waarbij gevaar voor oververhitting bestaat: 2 jaar
B. Drukvaten: 4 jaar
C. Installatieleidingen: 4 jaar
D. Brandstofgestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur, waarbij met een risicoanalyse is aangetoond dat er geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid of gezondheid van personen of het milieu bestaat: 4 jaar
E. Drukapparatuur uit b, c of d waarbij geen onaanvaardbaar risico bestaat voor de veiligheid of gezondheid van personen of milieu: vervolgtermijn 6 jaar
F. Flessen van ademhalingstoestellen: 5 jaar

 

Voor veiligheden als onderdeel van drukapparatuur geldt dat de termijn gelijk is aan de kortste vaste termijn van het te beveiligen apparaat.

 

Bij de bepaling van het jaar waarin de eerste herkeuring moet plaatsvinden, wordt uitgegaan van de datum op het certificaat van ingebruikneming. Een voorbeeld: indien een veiligheid als onderdeel van een warmtewisselaar in juli 2019 in gebruik wordt genomen, dient deze uiterlijk juli 2021 opnieuw gekeurd te zijn. In dit voorbeeld is namelijk gevaar voor drukopbouw door oververhitting aanwezig. Let op dat er bij herkeuring altijd een certificaat, afgestempeld door een NOBO (Notified Body), wordt afgegeven!

 

Verkorting termijn van (tweede of daaropvolgende) herkeuring
De keuringsdienst kan een kortere termijn dan hierboven beschreven vaststellen, of een tijdstip dat herkeuring moet plaatsvinden met klem benadrukken. Bepalend hiervoor zijn:

– de staat waarin de drukapparatuur zich bevindt;
– het medium dat door de drukapparatuur stroomt;
– de invloed van bedrijfsomstandigheden;
– de constructieve uitvoering van de drukapparatuur.

 

A.S.E. Repair BV regelt het!

Onze specialisten verzorgen de (her)certificering van uw drukapparatuur volgens de richtlijnen van het kwaliteitskeurmerk Lloyd’s Register T0103. Sinds maart 2017 zijn wij geautoriseerd de afnames in eigen huis uit te voeren. Dit betekent dat er geen derde partij meer wordt betrokken en uw veiligheden op de meest efficiënte manier worden gekeurd. Des te sneller zijn deze ook weer terug op de gewenste locatie.

 

Meer weten?
Wilt u weten wanneer uw drukapparatuur gekeurd of herkeurd moet worden? Neem dan contact met ons op via 024-3733884 of info@aserepair.nl. Houdt u hiervoor uw eerdere ordernummer bij de hand.

 

LEES HIER DE VOLLEDIGE WARENWETREGELING DRUKAPPARATUUR 2016
Geldig vanaf 01-01-2017 t/m heden